Sparbanksstiftelsen i Ingå

Stiftelsens beslutande organ består av en styrelse och en delegation. Det är styrelsen som fattar besluten och den väljs i sin tur av delegationen. Styrelsen behandlar regelbundet understöd och placeringar medan delegationen samlas en gång i året. Ett valutskott jobbar också med att hitta nya ledamöter till stiftelsen där det ska finnas en språklig, yrkesmässig och geografisk spridning. Stiftelsens parallellnamn är idag “Inkoon Säästöpankkisäätiö”. 

Stiftelsens stadgar  

Stiftelsens bokslut 

Styrelsen
Johan Karlsson, ordförande
Jeanette Bäckström, viceordförande
Monica Brunberg, styrelsemedlem
Magnus Grönholm, styrelsemedlem
Mona Lindström, styrelsemedlem
Jyrki Määttä, styrelsemedlem


Ombudsman
Sven-Eric Holmström

Delegationen
Maria Wasström-Sarkola, ordförande
Mikaela Albäck, viceordförande
Harri Aalto, medlem
Elina Ahde, medlem
Jari Alhomäki, medlem
Jörgen Lindqvist, medlem
Kim Forsman, medlem
Karin Hellström, medlem
Iiro Koljonen, medlem
Stina Kilpi, medlem
Nina Långstedt, medlem
Kaj Malmberg, medlem
Nina Forsman, medlem
Martin Måsabacka, medlem
Charlotta Nyholm, medlem
Leif Sandberg, medlem
Jan-Mikael Westerling, medlem
Maria Westermarck-Wasström, medlem

Historien bakom Sparbanksstiftelsen i Ingå

Den 11 mars 1991 undertecknades fusionsavtalet av de åtta bankernas styrelseordförande. Bankernas verkställande direktörer bevittnar den högtidliga händelsen.

Ingå Sparbank grundades 1867 och målsättningen då för sparbanksverksamheten var i första hand att främja sparandet. Med tiden blev kreditutgivningen viktig och det innebar att banken blev en viktig aktör när det kom till att utveckla näringslivet i Ingå.

Ingå Sparbanks stiftare betalade i tiderna in 20 mark var till en grundfond och den 10 februari 1867 inleddes verksamheten när den första kunden Adolf Ferdinand Wendelin satte in 5 mark på ett konto i banken. Degerby Sparbank öppnades 1904 och uppgick med tiden i Ingå Sparbank.

Ingå utvecklades som kommun i snabb takt och Ingå Sparbank var en aktör i samhället som bidrog med lån till privatpersoner och företag vilket i sin tur bidrog starkt till den fortsatta kommunala utvecklingen.

Sparbankskunderna var trogna sin bank och de relationerna speglade ett starkt förtroende. Konjunkturerna gjorde sitt och under lågkonjunkturen i Finland på 90-talet aktualiserade Sparbanksförbundet möjligheten för de lokala bankerna att bilda en ny nationell sparbank: Sparbankerna i Finland r.f. Det intresserade dock inte Ingå Sparbank och tillsammans med bl.a. Helsingfors Sparbank och andra nyländska banker gick man istället mot en ny lösning: en fusion av dessa banker där det nya namnet blev Sparbanken Aktia.

Följt av det som recessionen förde med sig på 90-talet, planerades en konvertering till ett aktiebolag. Aktia blev 1993 ett sparbanksaktiebolag och därmed uppstod också sparbanksstiftelserna. Tillsammans med 19 andra sparbanksstiftelser föddes också Sparbanksstiftelsen i Ingå som idag har haft en sammanlagd utdelning på omkring 3,8 miljoner.

År 2006 överskred utdelningen 100 000 euro och år 2014 överskred utdelningen för första gången 300 000 euro.

Bidrag genom tiderna

3347
År 1997 delade stiftelsen ut totalt 3 347 euro. År 2023 var summan 332.434 euro.. Under åren 1997-2023 uppgår utdelningen till totalt 4.498.295,69 €. €.