Inkoon Säästöpankkisäätiö

Säätiön toimielimet ovat hallitus ja valtuuskunta. Säätiön päättävä elin on hallitus, jonka jäsenet valtuuskunta valitsee. Hallitus käsittelee säännöllisesti avustus- ja sijoitusasioita, kun taas valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa. Vaalitoimikunta tekee työtä uusien luottamushenkilöiden hankkimiseksi säätiölle. Säätiössä luottamushenkilöiden välillä tulee olla riittävästi kielellistä, ammatillista ja maantieteellistä hajontaa. Tänä päivänä säätiön rinnakkaiset nimet ovat Inkoon Säästöpankkisäätiö, Sparbankstiftelsen i Ingå.

Säätiön säännöt

Säätiön tilinpäätös

Hallitus
Johan Karlsson, puheenjohtaja
Jeanette Bäckström, varapuheenjohtaja
Monica Brunberg, hallituksen jäsen
Magnus Grönholm, hallituksen jäsen
Mona Lindström, hallituksen jäsen
Jyrki Määttä, hallituksen jäsen

Asiamies
Sven-Eric Holmström

Valtuuskunta
Maria Wasström-Sarkola, puheenjohtaja
Mikaela Albäck, varapuheenjohtaja
Harri Aalto, jäsen
Elina Ahde, jäsen
Jari Alhomäki, jäsen
Jörgen Lindqvist, jäsen
Kim Forsman, jäsen
Karin Hellström, jäsen
Iiro Koljonen, jäsen
Stina Kilpi, jäsen
Nina Långstedt, jäsen
Kaj Malmberg, jäsen
Nina Forsman, jäsen
Martin Måsabacka, jäsen
Charlotta Nyholm, jäsen
Leif Sandberg, jäsen
Jan-Mikael Westerling, jäsen
Maria Westermarck-Wasström, jäsen

Inkoon Säästöpankkisäätiön historia

Kahdeksan pankin hallituksen puheenjohtajat allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 11. päivä maaliskuuta 1991. Pankkien toimitusjohtajat todistivat virallista tapahtumaa.

Inkoon Säästöpankki perustettiin vuonna 1867. Tuolloin säästöpankkitoiminnan tavoite oli ensi sijassa edistää säästämistä. Ajan myötä luoton myöntämisestä tuli tärkeää, mikä tekikin pankista merkittävän toimijan elinkeinoelämän kehittämisessä Inkooss.

Inkoon Säästöpankin perustaja maksoi aikoinaan 20 markkaa perusrahastoon ja 10. päivä helmikuuta 1867 aloitettiin pankin toiminta ensimmäisen asiakkaan, Adolf Ferdinand Wendelinin tallettaessa 5 markkaa pankin tilille. Degerbyn Säästöpankki avattiin 1904. Ajan kuluessa se yhdistyi Inkoon Säästöpankkiin.

Inkoo kehittyi kuntana nopeasti. Myöntämällä lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille Inkoon Säästöpankki toimi yhteiskunnallisena vaikuttajana, mikä puolestaan myötävaikutti vahvasti kunnan jatkuvaan kehitykseen.

Säästöpankin asiakkaat olivat uskollisia pankilleen ja suhteet heijastivat vahvaa luottamusta. Suhdanteilla oli vaikutusta pankkien toimintaan Suomessa 90-luvulla ja silloin vallitsevan laman takia Säästöpankkiyhdistys mahdollisti paikallisille pankeille uuden kansallisen säästöpankin muodostamisen; Suomen Säästöpankit ry. Inkoon Säästöpankilla ei kuitenkaan ollut kiinnostusta yhdistyä siihen. Pankki teki yhdessä muun muassa Helsingin Säästöpankin ja muiden uusimaalaisten pankkien kanssa uuden ratkaisun. Pankit yhdistyivät ja uuden pankin nimeksi tuli Säästöpankki Aktia.

90-luvun laman seurauksena suunniteltiin säästöpankin muuttamista osakeyhtiöksi. Aktiasta tuli vuonna 1993 säästöpankkiosakeyhtiö ja näin saivat alkunsa myös säästöpankkisäätiöt. Yhdessä 19 muun säästöpankkisäätiön kanssa syntyi Inkoon Säästöpankkisäätiö, joka on tänä päivänä jakanut osinkoja yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2006 jakosumma ylitti 100 000 euroa. Vuonna 2017 se ylitti ensimmäistä kertaa 300 000 euroa.

Avustukset eri aikoina

Vuonna 1997 säätiö jakoi yhteensä 3 347 euroa. Vuonna 2023 summa oli 332.434 euroa. Yhteensä on jaettu peräti 4.498.295,69 €, vuosien 1997-2023 aikana.
3347