Ekonomistipendiefonden

Ur den särskilda Ekonomistipendiefonden utdelas stipendier till personer, vilka avlagt slutexamen på institutnivå eller vilkas studier i högskola befinner sig i slutskedet, dvs håller på med sin avhandling. Efter detta kan utdelning ske till en person eller ett team, som idkar ekonomisk forskning efter avlagd slutexamen.

Fonden förvaltas av lokalstyrelsen för Sparbanksstiftelsen. Stiftelsens valutskott besluter om när, hur och åt vem, eller vilka, stipendiemedlen utdelas.

Fonden inrättades redan den 20 oktober 1991 för att stöda ekonomisk fostran och forskning nu och i framtiden inom Ingåregionen. Fondens grundkapital är 100.000 finska mark.

År 2022 fattade styrelsen beslut om att högst 10.000 € kan utdelas i understöd under våren 2023.

Ansökningstiden år 2023 var 9.3.2023 – 7.4.2023. Totalt beviljades 8.000 € i understöd från Ekonomistipendiefonden till totalt 8 sökanden.

För närmare information vänligen kontakta stiftelsens ombudsman Svenne Holmström info@sparbanksstiftelseninga.fi eller 044-766 9568.