Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Johan Karlsson, Ingå

Delegationsordförande
Maria Wasström-Sarkola, Täkter

Ombudsman
Sven-Eric Holmström
Ghost Investor
Köpmansgatan 11, 3.vån
10300 Karjaa
044-7669568

E-post: info@sparbanksstiftelseninga.fi