Okategoriserad

Allaktivitetshallen Ingå Aktia Arena

Det har saknats en plats i Ingå för att utöva sport på fritiden och professionellt. En grupp föräldrar beslöt sig för ändra på saken och grundade en icke vinstdrivande förening 2009, Ingå Hallförening rf. Clas Heerman är ordförande i föreningen.

– Det hela började med att Lasse Ahlbäck, som ursprungligen kommer från Österbotten, och Martin Pedersen, som är dansk, utvecklade idén om att bygga en allaktivitetshall. De samlade ihop ett gäng, där jag ingick, och tillsammans började vi göra upp planer för projektet och söka stöd från sponsorer och stiftelser, berättar Heerman.

Man sökte finansiering hos Sparbanksstiftelsen i Ingå, som beviljade stöd för hallbygget. Senare har andra projekt för området tillkommit som stiftelsen har gett sitt stöd till – man har bland annat anlagt en konstgräsplan och byggt en lagerbyggnad för alla maskiner, reservdelar och verktyg som behövs för att underhålla området. Stiftelsen har även stött föreningen med bidrag för förbättringar och underhåll.

– Stiftelsens stöd har varit väldigt betydande för att hallbygget och de andra projekten skulle bli av. De har stött med så stora summor, vilket har möjliggjort att vi har vågat och kunnat fortsätta med projekten.

Hallen har blivit en succe hos Ingåborna och den fick till och med ett bragdpris efter bygget. Man räknar med att området har 45 000 besökare om året. Det är personer som tränar, föräldrar och publik som besöker platsen. En del besökare kommer så långt ifrån som Kyrkslätt och andra närliggande kommuner.

– En av grundtankarna bakom att bygga det här området är att det ska vara öppet för vem som helst att använda under öppettiderna, förutsatt att hallen eller planerna inte är bokade.

Motionstrappan

Mitt i Ingå bycentrum finns en motionstrappa. Det är 100 meter till närmsta butik och 130 meter till kyrkan. Trappan är 106 meter lång med en trapphöjd på 13 cm, och den har 128 trappsteg. Från toppen finns en mäktig havsutsikt ut över kyrkfjärden.

Jochim Donner är en aktiv pensionär i Ingå. Han är med i styrelsen i Pro Ingå rf, som bland annat har som mål att utveckla Ingå enligt de boendes önskemål. Ett av dessa har varit väldigt efterfrågat – en motionstrappa.

Projektet påbörjades genom att söka tillstånd att bygga trappan på Ingå församlings mark – Prästgårdsberget. Med församlingens godkännande blev projektets nästa steg att söka finansiering. Föreningen vände sig till Sparbanksstiftelsen i Ingå.

– När vi fick en rejäl summa från Sparbanksstiftelsen i Ingå kunde projektet bli av. Efter det blev ett trovärdigt projekt, och med det startkapitalet började vi även få företagsfinansiering, berättar Donner.

Trappan ritades och byggdes av lokala företag, och är unik i sitt slag. Man har ritat in trappan enligt terrängen i naturen. Det finns flera avsatser varav två är utrustade med bänkar.

Det färdiga projektet har fått enbart positiv feedback – allt från ungdomar till toppidrottare till pensionärsföreningen, som var glada över hur lättillgänglig trappan var även för de äldre. Trappan har också lockat besökare från andra kommuner i närheten och sommargäster som kommit längre ifrån.

– Sparbanksstiftelsen är en viktig institution i Ingå. De är med i många projekt som ordnas i kommunen, och de hjälper till att utveckla och förbättra vår livsmiljö. De hade en avgörande roll för att projektet skulle gå att slutföra, säger Donner.