inga sparbanksstiftelse_logo

Sparbanksstiftelsen i Ingå

– för att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Ingå bygden.

Understöd

Sparbanksstiftelsen i Ingå stöder i första hand kulturell och samhällsnyttig verksamhet, idrott och annan verksamhet, som gynnar barns och ungdomars välmående. Understöd ges huvudsakligen åt föreningar och organisationer. De flesta mottagare har en anknytning till Ingå men stiftelsen stöder också samarbetsprojekt över kommungränserna.

Projekt som fått understöd

Sparbanksstiftelsen i Ingå stöder årligen många olika projekt. Som exempel kan nämnas allaktivitetshallen Nylund Arena (tidigare Ingå Aktia Arena), konditionstrappan och Muminlekparken i Ingå centrum.

Läs mer genom att klicka på bilderna nedan.

Konditionstrappan
Konstgräsplanen vid Nylund Arena
Muminlekparken